جستجو کنید

به قلک شیشه‌ای خوش آمدید | تلفن تماس :  09112771663 | ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

همکاران موسسه قلک شیشه‌ای

  /  همکاران موسسه قلک شیشه‌ای
سمیه نظر، موسسه سواد مالی قلک شیشه ای

سمیه نظر

 • لیسانس حسابداری
 • کارشناس ارشد مدیریت مالی
 • مدیر موسسه قلک شیشه ای
 • مولف کتاب قلک طلایی
مقدسه رسولی - موسسه قلک شیشه ای

مقدسه رسولی

 • لیسانس حسابداری
 • مدرس موسسه قلک شیشه ای
ویدا آقامیرزایی

ویدا میرزاآقایی

 • لیسانس حسابداری
 • کارشناس ارشد مدیریت مالی
 • مسول آموزش و مدرس موسسه قلک شیشه ای
صبورا قربانی - قلک شیشه ای

صبورا قربانی

 • کارشناس ارشد مدیریت مالی
 • مدیر فروشگاه کافه لباس
 • مدرس موسسه قلک شیشه ای
یاسمن صادقی

یاسمن صادقی

 • لیسانس فناوری اطلاعات
 • مدرس موسسه قلک شیشه ای
سارا حسینی - قلک شیشه ای

سارا حسینی

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • مدرس موسسه قلک شیشه ای
 • مربی آموزشی
مهناز ابراهیم نژاد-قلک شیشه ای

مهناز ابراهیم نژاد

 • کارشناس راهنمایی و مشاوره
 • مدرس فن بیان موسسه قلک شیشه ای

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور